Рішення про захист власної дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук приймається майбутніми аспірантами, як правило, після подолання попередніх етапів у вищій професійній освіті – здобуття наукових ступенів магістра (спеціаліста), фахівця з міжнародного бізнес-адміністрування (MBA), – та років успішної роботи за фахом в науковій чи практичній сфері діяльності.

Як правило, з початку процес написання дисертації забирає весь вільний час, поглинає будь-які інші думки, та стає справжнім випробуванням знань та вмінь аспіранта, його вольових та особистісних якостей.

У випадках, коли порад наукового керівника виявляється недостатньо для швидкого подолання труднощів, здобувач потребує підтримки досвідченого колеги. Наш сервіс – диссертация.su ІЦ «Новий Статус» – готовий супроводжувати Вас впродовж усього непростого шляху написання дисертації.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ


На сьогодні нами здобуто досвід написання кандидатських дисертацій з таких економічних спеціальностей:

  1. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами»;
  2. 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;
  3. 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Структуру дисертації складають 3 розділи, в яких послідовно представлено:

  1. огляд джерел та останніх публікацій, формування теоретичної та методологічної основи подальшого дослідження;
  2. вивчення суб’єктів макро- та мікросередовища, міжнародних ринків, процесів, явищ засобами економічного аналізу;
  3. виклад авторського бачення шляхів вирішення досліджуваної проблематики.

Аналітичну базу дисертацій з економічних спеціальностей складають: дані Держкомстату, всеукраїнські та регіональні статистичні видання, дані фінансової звітності підприємства, оглядові та статистичні дані міжнародних (іноземних) урядових та неурядових організацій.ВИВЧЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА


Додатковою послугою, котра може надати більшої цінності науковому дослідженню, є організація та проведення опитувань керівництва та посадових осіб підприємств за допомогою сучасних засобів зв’язку. До стандартного пакету послуг входять: розробка анкети, підбір респондентів, створення та публікація в мережі Інтернет веб-інтерфейсу для опитування респондентів.

Цю послугу Ви, напевно, не знайдете в інших компаніях, які працюють в сфері написання дисертацій та науково-дослідницьких робіт. Наші Замовники завжди можуть розраховувати на високий відгук респондентів, оскільки розроблено дієвий механізм мотивації керівників підприємств до участі в опитуванні. З деталями надання послуги Ви можете ознайомитись, звернувшись до нашого менеджера, написавши електронного листа («Контакти»).РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Загалом, за результатами дослідницької роботи, проведеної в процесі написання дисертації, розробляються 6-9 положень наукової новизни, які й захищаються на засіданні спеціалізованої вченої ради.