дисертація з філософії, сучасна людина та проблема вибору

Написання дисертації з філософських наук є етапом, який визначає спеціалізацію молодого науковця на довгі роки, характер та напрямок його викладацької та подальшої дослідницької роботи.

Коротко зміст майбутньої дисертації з філософії можна охарактеризувати через належність предмету до одного із її розділів: онтологічних досліджень – появи та розвитку життя, філософських проблем буття та їх сучасних інтерпритацій; аксіологічних – проблеми вибору у контексті життєвих та суспільних цінностей, ціннісних орієнтацій людини; антропологічних досліджень – філософського осмислення проблем походження людини, її сутності. Крім того, вона може досліджувати глибинні галузеві проблеми у філософії права, філософії освіти, тощо.Загальна інформація про послугу


Наш досвід успішного виконання науково-дослідних робіт ( написання на замовлення кандидатських дисертацій та наукових статей ВАК) складають роботи з таких спеціальностей:

  1. 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії»;
  2. 09.00.04 – «Філософська антропологія, філософія культури»;
  3. 09.00.05 – «Історія філософії»;
  4. 09.00.07 – «Етика».

У багатьох захищених на сьогодні дисертаціях з філософії витримується така структура:

  1. у першому розділі – обрана проблематика характеризується як предмет наукового дослідження у контексті певного напряму (течії, теорії, концепції); на основі фундаментальних та сучасних праць, відповідно до поставлених завдань, уточнюється понятійно-категоріальний апарат;
  2. у другому розділі – викладаються результати вивчення сутності ключових категорій, на основі яких автор визначає власний підхід до вирішення поставлених завдань;
  3. у третьому розділі – порушена проблематика від вузькоспеціалізованого вивчення розглядається у ширшому контексті, наприклад, сучасних проблем розвитку людини, виховного (педагогічного) процесу, цінностей та життєдіяльності суспільства, народу, тощо.

В цілому, за отриманими в процесі дослідження результатами дисертаційного дослідження з філософії формулюються 5-6 положень наукової новизни, які й виносяться на захист.ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ


Отже, якщо Ви бажаєте замовити дисертацію, або потрібна допомога в написанні наукової статті чи циклу статей - звертайтеся до нас. Завжди раді допомогти.

Підготовка дисертації до захисту - це тривалий процес, тож тут доречна китайська народна приказка: "Кращий час посадити дерево був 20 років тому. Новий кращий час - сьогодні".

Тож і Ви зробите свій перший крок до дисертації чи статті - для цього опишіть дослідницьке завдання у листі.