Науковий ступінь кандидата педагогічних наук – це черговий крок до професійного вдосконалення для науковця чи досвідченого практика. Замовити дисертацію в Україні (а також написання окремих структурних частин) Ви можете у нас, в ІЦ «Новий Статус». Про зміст послуги – «дисертація з педагогічних наук» – дізнайтеся у цій статті.Загальна інформація про послугу


Отриманий нами досвід написання кандидатських дисертацій з педагогічних наук – зокрема, за спеціальністю 13.00.08 «Теорія та методика професійної освіти» – дозволив набути всіх необхідних знань та вмінь для якісного виконання науково-дослідницьких робіт такого рівня.

Відповідно до вимог та прийнятої в Україні практики написання кандидатських дисертацій (до речі, схожої для економічних, юридичних, політичних наук), структуру дисертації з педагогіки складають 3 розділи:

  1. в 1-му розділі дисертації досліджуються теоретико-методологічні засади реалізації педагогічного процесу, етапи становлення педагогічної категорії, а також сучасне бачення досліджуваного явища, формується категоріальний апарат.
  2. 2-й розділ дисертації з педагогічних наук присвячується аналізу практики організації педагогічного процесу, який проводиться на матеріалах авторських спостережень, експертних оцінок, змісту застосовуваних нормативних та методичних матеріалів, результатів анкетувань та бесід із практиками, викладачами та студентами вузів відповідного профілю та сфери діяльності, тощо.
  3. в 3-му розділі характеризуються умови проведення педагогічного експерименту та вивчаються його результати. Зміст педагогічного експерименту засновується на запропонованих автором в попередніх розділах роботи положеннях наукової новизни. Дотримання цієї умови – цілісності структури та логічної впорядкованості викладу матеріалу – є необхідним для достатньо переконливого обґрунтування авторcьких висновків та пропозицій.


Вивчення іноземного та передового досвіду


Необхідно відзначити, що важливою складовою написання дисертації з педагогічних наук є аналіз іноземного досвіду. Як одна з динамічних суспільних наук, педагогіка повинна йти на зустріч потребам соціуму, та вчасно реагувати на зміни в гуманітарній, економічній та технологічній сферах. Тому опрацювання передового досвіду має особливе значення для розробки положень наукової новизни та формування авторського бачення шляхів розв’язання поставлених завдань. Таким чином, науково-дослідницька робота засновується на опрацюванні актуальної методичної, нормативної та статистичної інформації, результатах емпіричних досліджень автора, а також визнаних працях вітчизняних та іноземних науковців.Методологія


Під час виконання дисертаційної роботи з педагогічних наук застосовуються всі необхідні для розкриття теми та досягнення завдань дослідження методи наукового пізнання, зокрема: логічного аналізу та синтезу, системного підходу, педагогічного експерименту та спостереження, анкетування, порівняльного та коефіцієнтного аналізу, тощо.Результати науково-дослідницької роботи


Структуру наукової новизни (6-9 положень) складають авторські пропозиції та розробки, класифіковані за групами «вперше», «удосконалено», «отримало подальший розвиток»; ознаками такої класифікації є оцінка внеску здобувача у вирішення актуальних завдань в галузі педагогіки. Відповідно до змісту положень наукової новизни, члени спеціалізованої вченої ради оцінюють дисертаційне дослідження та особистий внесок здобувача в розв’язання актуальних проблем педагогічної науки та обраного напрямку знань, зокрема.Запрошуємо до співпраці


З будь-яких питань щодо написання та замовлення науково-дослідницьких робіт звертайтеся до наших консультантів («Контакти»). Відповідаємо на всі звернення. Наш досвід, знання та праця – до Ваших послуг.