Від часу свого виникнення термін «політика» зазнав суттєвих змін. Сьогодні його тлумачення виходить за межі «полісу» та представляє собою – у загальному розумінні – опис цілей та засобів управління діяльністю для бізнесу, громадських та міжнародних організацій, тощо. Сучасне значення політології також значно збагатилося – це стратегічне управління міжсуб’єктною взаємодією в боротьбі політичних еліт, інструментарій вивчення розвитку політичних процесів у суспільстві, середовище моделювання процесів державотворення.

Написання дисертації з політології – це можливість зробити свій внесок в розвиток політичної науки, здійснити розробку власної концепції розвитку політичного процесу. Успішний захист дисертації з політичних наук – це черговий крок у професійному зростанні та кар’єрі.Загальна інформація про послугу


На сьогодні день ми маємо успішний досвід написання науково-дослідних робіт за спеціальністю 23.00.03 - «Політична культура та ідеологія».

Структура дисертації з політології (політичних наук) є традиційною для наукових робіт із суспільних наук, таких як економіка, право, тощо. Основна частина дисертації з політології складається з 3-х розділів: теоретичного, аналітичного та авторських розробок. Вони містять, відповідно:

  1. ґрунтовне дослідження теоретико-методологічного апарату з метою обґрунтування сутності та змісту основних - для розкриття досліджуваної проблематики - понять;
  2. проведення соціологічних, статистичних та аналітичних досліджень з метою визначення сучасного стану предмета дослідження у визначених тематичних, просторових та хронологічних межах (умовах);
  3. моделювання, прогнозування стану предмета та об’єкта дослідження в майбутньому. Тут викладаються основні положення дисертації з політології- результати проведеної науково-дослідницької роботи, які виносяться на захист.


Джерела дослідних, фактичних і статистичних даних


Теоретико-методологічну та статистичну основу виконання аналітичної частини дисертації з політології, а також підґрунтям для розробки авторських рекомендацій у 3-му розділі дисертації є публікації та аналітичні матеріали вітчизняних центрів політичних та соціологічних досліджень, зокрема, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, дослідницьких центрів при освітніх, урядових та міжнародних організаціях.

Таким чином, якщо Ви вирішитезамовити статтю ВАК чи замовити дисертацію в ІЦ «Новий Статус», можете бути впевнені, що тема роботи буде ґрунтовно досліджена та розкрита.Результати дослідження


В цілому, в процесі виконання замовлення з написання дисертації з політології розробляємо 7-9 положень наукової новизни, зміст яких полягає в розвитку теорії та методології, вдосконаленні механізмів регулювання суспільних відносин у політичній сфері.