Написання кандидатської дисертації з юридичних наук та її успішний захист може стати черговим кроком до професійного та суспільного визнання, поштовхом для кар’єрного зростання перспективного фахівця. Здобуті під час проведення науково-дослідницької роботи знання та навики, досвід спілкування, набуті корисні зв’язки, а також розвиток навиків самоконтролю та самоуправління слугуватимуть якнайкращою основою для виконання в подальшому складніших завдань, та підтвердженням «на ділі» свого кваліфікаційного рівня.

Для фахівців-професіоналів своєї справи, досвід яких вимірюється десятиріччями, рішення про написання дисертації з юридичних наук може бути вмотивованим, в першу чергу, прагненням узагальнити, структурувати та оцінити власний професійний досвід в межах наукового дискурсу.

У будь-якому випадку, Ви можете звертатися до наших послуг. Ми готові допомогти вирішити труднощі, які перешкоджають досягненню важливої мети – написанню дисертації.Загальна інформація про послугу


На сьогодні нами здобуто досвід написання кандидатських дисертацій та наукових статей для публікації у фахових виданнях (що вказані в переліку ВАК) зі спеціальностей:

  1. 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право»;
  2. 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;
  3. 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
  4. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Структуру кандидатської дисертації в галузі права складають, як правило, три розділи, в яких послідовно розкривається тема дослідження. Зокрема:

  1. в теоретичному розділі досліджується категоріальний апарат, формуються теоретико-методологічні засади подальшого дослідження, вивчаються суспільні процеси та детермінанти розвитку досліджуваного явища, юридичної категорії, феномену;
  2. в аналітичному розділі ставиться акцент на вивченні положень чинного законодавства, судової та правозастосовної практики. Таким чином характеризується стан об’єкта дослідження в сучасному правовому полі. За результатами 2-го розділу дисертації формується авторське бачення шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання об’єкта дослідження;
  3. в розділі авторських розробок обґрунтовується авторська позиція щодо досліджуваної проблематики та пропонуються шляхи удосконалення правового регулювання суспільних відносин, діяльності органів державної влади, функціонування інститутів та систем.


Вивчення правозастосовної та судової практики


Також необхідно відзначити, що дисертації з юридичних спеціальностей, як правило, краще серед інших дисциплін забезпечені теоретико-методологічною та нормативною літературою, достовірною та вичерпною інформацією про правозастосовну та юридичну практику. Це можливо, в першу чергу, завдяки функціонуванню спеціальних інформаційних ресурсів - баз даних «Законодавство Україна», «Єдиний державний реєстр судових рішень» (для України), «Законодавство країн СНД» (для Росії та інших країн СНД), а також національних інтернет-ресурсів «Центр законодавства» (для Таджикістану), або «Центр правової інформації» (для Білорусії).

У зв'язку з цим, Ви можете розраховувати на об'єктивність та обґрунтованість висновків і результатів науково-дослідної роботи.Результати дослідження


В цілому, в процесі написання дисертації на замовлення розробляється 7-9 положень наукової новизни, зміст яких полягає в розвитку теорії та методології, вдосконаленні механізмів регулювання суспільних відносин.