Дисертаційне дослідження є невід’ємною частиною наукової комунікації (монографії, наукові статті, конференції, тощо). Основною метою написання дисертаційного дослідження є публікація результатів науково-дослідницької роботи, котрі свідчать про професійний рівень їх автора, а також дають можливість претендувати на присудження відповідного наукового ступеню – кандидата чи доктора наук.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ


Вдалий захист зроблених під час науково-дослідницької роботи висновків та рекомендацій свідчить про готовність автора до проведення самостійних наукових досліджень (у т.ч. на міжнародному рівні), високий ступінь професіоналізму в сфері діяльності, підтверджує цінність його розробок для розвитку вітчизняної науки.

Ви можете досягти бажаної мети та уникнути багатьох труднощів, які виникають під час самостійної науково-дослідницької діяльності. Для цього достатньо замовити дисертацію в ІЦ «Новий Статус». Якщо ж Ви ще не прийняли рішення, ми із задоволенням проконсультуємо Вас щодо методів роботи з інформацією, а також поділимося власним досвідом подолання перешкод на шляху написання дисертації.

Для того, щоб заощадити Ваш та наш час, ми навели основні моменти, які потрібно усвідомлювати перед тим як заглибитися в процес наукових пошуків.НЕОБХІДНО ЗНАТИ


Насамперед, відзначимо, що тематика дисертаційного дослідження - не може бути випадковою. Навпаки, автор повинен підібрати таку тему, яку здатен розвинути. Не менш важливим аспектом є обсяг праці, який повинен бути достатнім для того, щоб повністю розкрити тему, не збіднюючи при цьому її змісту. Разом з тим, як це встановлено у вимогах до дисертації на здобуття наукового ступеню, робота не повинна містити зайвих подробиць. В деяких випадках менше – краще, тому «наріжним каменем» якісного дослідження є продумана структура, якою забезпечується логічна цілісність роботи, послідовність викладу основної думки, взаємозв’язок між судженнями.

Загалом, труднощі з якими стикається здобувач впродовж процесу написання дисертації, зумовлені рівнем вимог до якості та рівня дослідження, змісту викладу його результатів.

В дисертації потрібно провести аналіз та систематизацію наукових підходів до вирішення порушеної проблематики, проаналізувати практичну сторону досліджуваного явища, сформувати комплексне бачення, запропонувати власні розробки з вирішення актуальних завдань в науковому (теоретичному) та практичному вимірах.

Тому написання дисертації – це формування складного структурованого масиву даних, що отримані в процесі науково-дослідницької діяльності; вона потребує зусиль, цілеспрямованої та безперервної роботи.ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ


Ми професійно та кваліфіковано виконуємо замовлення на проведення дисертаційних досліджень з економічних, юридичних, соціологічних, політичних, психологічних, педагогічних та історичних наук.

Отже, якщо Вам потрібна допомога в написанні дисертації чи окремої структурної частини звертайтеся до нас невідкладно. Ми завжди раді допомогти!