Потенційних Замовників, в першу чергу, цікавлять два питання:

1) вартість написання наукової статті чи тез доповіді на конференцію;

2) гарантії, що стаття чи тези не міститимуть плагіату.

Наші вимоги до виконання науково-дослідницьких робіт незмінно високі,

Наукова стаття як і дисертація є невід’ємним елементом наукової комунікації. Наукова стаття як і автореферат, призначена інформувати наукову спільноту про зміст та основні результати дослідження. На відміну від тез конференцій, тематична спрямованість статті дозволяє приділити більше увагу висвітленню того чи іншого аспекту досліджуваної проблематики.