Потенційних Замовників, в першу чергу, цікавлять два питання:

1) вартість написання наукової статті чи тез доповіді на конференцію;

2) гарантії, що стаття чи тези не міститимуть плагіату.

Наші вимоги до виконання науково-дослідницьких робіт незмінно високі, і тому всі нові та постійні Замовники можуть розраховувати на відповідальне та професійне ставлення Виконавця у відповідь на їх довіру.ВАРТІСТЬ НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ


Вартість проведення науково-дослідницької роботи та оформлення її результатів у вигляді наукової статті українською чи російською мовами складає від 2200 грн. – при умові, що обсяг наукової статті становить 10 сторінок, а її зміст стосується теоретико-методологічних аспектів доcліджуваної проблематики.

Базова вартість аналітичної статті - 4900 грн. У разі якщо складність обраної Замовником теми вимагає залучення додаткових ресурсів для її якісного дослідження, вартість такої роботи може бути вищою та погоджуватися індивідуально.ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ


Ми намагаємося побудувати співпрацю із Замовниками на засадах справедливості та прозорості умов співпраці. Тому ми не прагнемо переконати Вас довіритися нам «на слово».

З іншого боку, ми намагаємося мінімізувати ризик «зв’язатися» із шахраями, які, спотворюючи дійсність, шукають різноманітні недоліки та стараються розкритикувати роботу з метою вимагати від нас повернення коштів.

Для забезпечення гарантій Замовника та Виконавця ми розробили типові умови співпраці, предметом якої є написання наукової статті чи тез доповіді для конференції.

Якщо Ви бажаєте переглянути загальні умови співпраці щодо написання дисертації, перейдіть за цим посиланням.1) Якість викладу матеріалу


Якщо Ви бажаєте замовити наукову статтю чи тези доповіді на конференцію, роботу над першим замовленням можемо організувати наступним чином. У будь-який зручний спосіб Ви повідомляєте про тему, вказуєте вимоги до оформлення, обсягу та змісту. У відповідь ми розробляємо план та складаємо список джерел. Якщо Вас задовольняє отриманий результат – ми продовжуємо співпрацю.

Таким чином, Ви можете попередньо оцінити повноту опрацювання теми. Якщо котресь із проблемних питань не розкрито, або його дослідження необхідно поглибити, Ви можете внести свої пропозиції.2) Якість технічного виконання статті


Під час написання статті витримується науковий стиль мовлення. Робота буде вичитана, без грубих помилок. Під час технічного оформлення статті виконуються вимоги ВАК, журналу в якому буде опублікована стаття та побажання Замовника.3) Відсутність плагіату


Виклад основних результатів дослідження у статті є оригінальним. Наочним підтвердженням якості написання є те, що стаття гарантовано не індексуватиметься пошуковими системами, в чому Ви самостійно зможете легко впевнитися. В тексті обов’язково зазначаються посилання на всі використані джерела – цитати чи запозиченні дані.

Під час проведення науково-дослідницької роботи використовується найновіший статистичний та нормативний матеріал (який є на момент написання у відкритому доступі, наприклад, на сайті Держкомстату та обласних управлінь статистики, в Єдиному інформаційному масиві даних про емітентів цінних паперів «Сміда», в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у базі даних «Законодавство України» та ін.); посилання на законодавчі акти та цитати з них обов’язково перевіряються на чинність. Ми відповідально ставимося до виконання роботи.4) Новизна статті


Замовник має усвідомлювати, що викладені в статті висновки та пропозиції не «дорівнюватимуть» за вагою положенням наукової новизни дисертації – такий рівень дослідження у статті можливий, але вартість такої роботи погоджуватиметься індивідуально.

Разом з тим, підкреслимо, що наукова вага результатів дослідження, висновків та пропозицій буде достатньою для публікації виконаної нами статті в наукових та фахових виданнях (так званих «ВАКівських» виданнях та інших).5) Супровід


Виявлені недоліки (грамотність, оформлення, тощо) ми виправляємо безкоштовно. Зауваження Замовника, а також зауваження рецензентів, наукового керівника чи консультанта стосовно змісту статті (повноти розкриття порушених питань) – в межах узгодженого плану – також допрацьовуємо безкоштовно.ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ


Отже, якщо Вам потрібна допомога в написанні наукової статті чи циклу статей - звертайтеся до нас невідкладно. Завжди раді допомогти.