Наукова стаття як і дисертація є невід’ємним елементом наукової комунікації. Наукова стаття як і автореферат, призначена інформувати наукову спільноту про зміст та основні результати дослідження. На відміну від тез конференцій, тематична спрямованість статті дозволяє приділити більше увагу висвітленню того чи іншого аспекту досліджуваної проблематики.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ


Публікація наукових статей у фахових виданнях є свідченням про проведену працівником дослідницьку роботу.

Також наукова стаття відіграє важливе значення для захисту: за їх змістом спеціалізована вчена рада робить висновок про повноту розкриття досліджуваної тематики, а також повноту відображення в статтях змісту дисертації - як необхідну вимогу для її захисту.

Якщо Ви вирішите замовити наукову статтю в ІЦ "Новий Статус" ми врахуємо всі вимоги Ваші та наукового керівника. В будь-якому випадку, варто знати, що написання статті підпорядковується чітким вимогам, які є обов’язковими до виконання.НЕОБХІДНО ЗНАТИ


В першу чергу, виклад основних результатів має здійснюватися за чітким продуманим планом, втілення якого встановлює зв’язок між предметом, етапами та результатами дослідження.

По-друге, мають бути витриманими загальні вимоги до структури статті.

Під час написання статті ми обов’язково виділяємо такі елементи:

  1. назва;
  2. анотація – лаконічний опис змісту статті – 3-6 речень. Зазвичай анотація подається українською та англійською мовами;
  3. ключові слова – тематичні рубрикатори (до 5 слів чи словосполучень);
  4. постановка проблема – стисла вступна частина, в якій визначається зв’язок між тематикою та актуальними проблемами, завданнями, тощо;
  5. огляд останніх досліджень та публікацій – на які посилається автор для виділення невирішеної раніше частини загальної проблематики;
  6. мета та завдання дослідження – які обгрунтовуються попередніми елементами структури. Вони конкретизують напрямок та предмет, які досліджує автор. Вторинна функція «мети та завдань» – інформативна: читач визначає корисність та цікавість статті для себе;
  7. виклад основного матеріалу дослідження;
  8. висновки – в яких автор формулює результати дослідження. Бажаним елементом є вказання перспектив подальших досліджень в цьому напрямку;
  9. список використаних джерел.

Загальний обсяг статті визначається редакцією видання.ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ


Отже, якщо Вам потрібна допомога в написанні наукової статті чи циклу статей - звертайтеся до нас невідкладно. Завжди раді допомогти.