Запорукою працевлаштування в успішній міжнародній компанії на керівній посаді – є оволодіння цінним досвідом в обраній сфері діяльності, та, звичайно, диплом МВА (магістра міжнародного бізнес-адміністрування) в особистому активі.

На сьогодні значна кількість бізнес-шкіл та вищих навчальних закладів пропонують здобути такий диплом, але жодна з них не гарантує слухачам розв’язання професійних проблем, які так чи інакше потрібно вирішувати.

Тому якщо для самостійного написання консультаційного чи дипломного проекту не вистачає часу – Ви можете замовити диплом МВА у фахівців, які виконають свою роботу відповідально та кваліфіковано, звільнивши Ваш час для важливіших справ.Основна інформація про послугу


Для більшості диплом МВА – це узагальнення поняття, яке об’єднує різні ступені бізнес-освіти, зокрема, EMBA (Executive Master of Business Administration), PMD (міні-MBA, Програма розвитку управлінського персоналу) та інші. Відповідно, кожна програма навчання висуває особливі вимоги до змісту та структури дипломної роботи.

Наприклад, в межах програми бізнес-освіти PMD в одному із столичних вишів передбачається підготовка диплому, структура якого є типовою для багатьох видів наукових робіт у вітчизняній системі освіти. Диплом PMD містить три розділи, як, наприклад, дипломна робота магістра, спеціаліста, або кандидатська дисертація:

  1. у першому розділі – проводиться огляд теоретико-методологічних основ досліджуваної економічної чи фінансової категорії, або управлінського процесу. Тут розкриваються основні поняття, проводяться огляд джерел, аналіз зарубіжної практики управління;
  2. у другому розділі – наводяться результати поглибленого вивчення досліджуваного явища в реальних умовах – на базі конкретної компанії, ринків продукції, галузі промисловості, тощо, з метою характеристики сучасного стану, окреслення критичних проблем, від вирішення яких залежить економічна ефективність підприємницької діяльності;
  3. у третьому розділі – здійснюється розробка авторських пропозицій, спрямованих на вирішення виявлених проблем, удосконалення існуючих бізнес-процесів. Крім того, обов’язково проводиться планування вартості та окупності проекту впровадження змін, а також розрахунок показників ефективності.


КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ТА МАГІСТЕРСЬКИЙ ДИПЛОМ МВА


Інші програми МВА можуть передбачати два етапи написання кваліфікаційної роботи:

  1. консультаційний проект, відмінною рисою якого є практична спрямованість. Це означає, що головне завдання полягає у розробці та детальному обґрунтуванні суто прикладних пропозицій щодо удосконалення діяльності конкретного суб’єкта господарювання, та його розвитку;
  2. після захисту консультаційного проекту – магістерська дипломна робота МВА, основу якої складає консультаційний проект.

Відповідно із набутим досвідом, саме написання консультаційного проекту МВА є найбільш трудомістким завданням. У ньому проводиться аналіз конкурентного середовища та об’єкта; описується його економічна модель; характеризуються недоліки, проблеми, загрози, перспективи; розробляються альтернативні рішення щодо подальшого розвитку об’єкта; проводиться обґрунтування найефективнішого з них.

Тому якщо не вистачає часу на підготовку консультаційного проекту МВА або магістерської дипломної роботи МВА – звертайтеся до наших послуг. Залежно від ступеню зайнятості Ви можете брати участь у керівництві з написання МВА, контролюючи кожен його етап. Або доручити всю роботу досвідченому та відповідальному Виконавцю.