Участь у конференціях є необхідною умовою підготовки до захисту дисертації. Як і стаття ВАК цей науковий твір призначений ознайомити наукову спільноту із результатами досліджень, проведених в межах написання кандидатської дисертації, а також дозволяє пройти апробацію теоретичних і практичних результатів.

Притаманна тезам конференції стислість інколи ускладнює підготовку, oскільки ці кілька сторінок потрібно наповнити актуальною інформацією та переконливими аргументами щодо важливості порушеної автором проблеми.

Іншими словами, тези конференції повинні концентрувати стільки інформації, щоб у лічені хвилини переконати читача/слухача в актуальності обраної теми та зацікавити його у авторському підході до її вирішення.

Досягнути цієї мети дозволяє дотримання такої послідовності викладу тез конференції:

 1. короткий вступ,
  у якому розкривається актуальність проблеми на думку автора;
 2. огляд літератури,
  де необхідно обмежитися у цитуваннях, але зосередитися на стислому формулюванні основних поглядів на проблему. Як альтернатива допускається опис проблеми на основі практики (нинішнього становища в сфері діяльності);
 3. виклад суджень автора,
  може містити критику розглянутих підходів, або обґрунтування нового погляду, який, на думку автора, дозволить знайти шлях вирішення актуальних завдань;
 4. заключну частину,
  яка містить узагальнення щодо стану проблеми, висновки, перспективних спроб її наукового чи практичного вирішення.


Очікуйте оновлення матеріалу